Syair Internasional

11 12 2009

Lagu de Internationale

Soewardi Suryaningrat

Bangoenlah, bangsa jang terhina !

Bangoenlah, kamoe jang lapar !

Kehendak jang moelia dalam doenia

Senantiasa tambah besar.

Lenyaplah adat fikiran toea !

Hamba ra’iat, sadar, sadar

Doenia telah berganti roepa.

Nafsoelah soedah tersebar !

2 kali :

Kawan-kawan, hai, ingatlah ! Ajo

madjoe berperang !

Srikat internasionale jalah pertalian orang !

Negri tertindas, hoekoem berdjoesta.

Jang kaya teroes hidoep bersenang.

Orang miskin terisap darahnja:

Ta’ sekali berhak orang.

Djangan soeka lagi terperintah !

Ingat akan persamaan !

Wajdib dan hak tiada berpisah.

Hak wajdib haroes sepadan.

2 kali :

Penindas berfikiran sjaitan :

Selaloe meratjoen kita.

Djangan bantoe lainnja kawan-kawan !

Hai, bersatoelah oesaha !

Moesoeh kita mendidik pahlawan

Dalam golongan kita.

Kepada jang brani melawan

kita djatoehkan sendjata !

2 kali :

Kawan-kawan, hai ingatlah ! Ajo,

madjoe berperang !

Srikat internasionale jalan pertalian orang !


Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: